Vem är Kjell Törmä?

Jo, jag är Kirunabo sedan födseln den 24 februari 1959. Våren 1981 gick jag dokumentärfotoutbildningen på Biskops Arnö folkhögskola, och fortsatte samma höst den ett-åriga utbildningen GFU (Grundläggande Fotografisk Utbildning) i Stockholm. Jag kompletterade sedan fotoutbildningarna med att också gå journalistutbildningen på Kalix folkhögskola 1983-84.

Direkt efter utbildningarna inledde jag min yrkesbana i branschen med att arbeta i ett år på NorrbottensKuriren i Luleå. I februari 1985 valde jag dock att bli frilansande journalist och fotograf. Och det är mitt yrke än i dag.

Sedan 1988 bor jag åter i Kiruna och arbetar med skriv- och fotouppdrag för alla typer av tidningar och tidskrifter. Ett av de fasta uppdragen har varit posten som ansvarig utgivare och chefredaktör för månadsmagasinet KirunaTidningen. Dessa uppdrag hade jag sedan tidningens tillkomst 1991 och fram till och med januari 2020. Efter 28 år ville jag hinna förverkliga andra idéer jag har, inte minst kunna ta vara på mina kunskaper om stadsomvandlingen och det bildarkiv jag samlat på mig under åren då jag dokumenterat Kiruna, Kirunaborna och stadsomvandlingen. Hittills har jag byggt upp ett arkiv med cirka 13.000 bilder med bildtexter i detta projekt.

Utöver KirunaTidningenhar jag också varit inblandad i flera bokprojekt. Jag var bland annat huvudredaktör för  Kiruna 100-årsboken, det stora bokverk om Kirunas historia, som gavs ut i samband med Kirunas 100-årsjubileum år 2000. Kirunas byar, JUKKASBOKEN, Kooperationens 100 år i Malmfälten samt Företagarna – 100 år i Kiruna, är andra exempel på böcker där jag medverkat i större omfattning.

De fem böckerna i serien Ögonblick i Kiruna är mina första helt egna bokprojekt. Den första boken gavs ut i december 2010, den andra i december 2012, den tredje i november 2015.Den fjärde boken, Ögonblick i Kiruna 2015-2018, kom ut den 24 november 2018 och den 26 november 2022 kom så Ögonblick i Kiruna 2018-2022, som avslutas med bilder från att Kirunas nya centrum invigdes.Egentligen hade jag tänkt sluta i och med detta, men har insett att nu ska Kirunas gamla centrum rivas och, inte minst, 2025 ska Kiruna kyrka flyttas. Det ska jag självklart dokumentera och kanske, kanske blir det ytterligare en bok...