Vem är Kjell Törmä?

Jo, jag är Kirunabo sedan födseln den 24 februari 1959. Våren 1981 gick jag dokumentärfotoutbildningen på Biskops Arnö folkhögskola, och fortsatte samma höst den ett-åriga utbildningen GFU (Grundläggande Fotografisk Utbildning) i Stockholm. Jag kompletterade sedan fotoutbildningarna med att också gå journalistutbildningen på Kalix folkhögskola 1983-84.

Direkt efter utbildningarna inledde jag min yrkesbana i branschen med att arbeta i ett år på NorrbottensKuriren i Luleå. I februari 1985 valde jag dock att bli frilansande journalist och fotograf. Och det är mitt yrke än i dag.

Sedan 1988 bor jag åter i Kiruna och arbetar med skriv- och fotouppdrag för alla typer av tidningar och tidskrifter. Ett av de fasta uppdragen har varit posten som ansvarig utgivare och chefredaktör för månadsmagasinet KirunaTidningen. Dessa uppdrag hade jag sedan tidningens tillkomst 1991 och fram till och med januari 2020. Efter 28 år vill jag hinna förverkliga andra idéer jag har, inte minst kunna ta vara på mina kunskaper om stadsomvandlingen och det bildarkiv jag samlat på mig under åren då jag dokumenterat Kiruna, Kirunaborna och stadsomvandlingen. Hittills har jag byggt upp ett arkiv med cirka 11.500 bilder med bildtexter i detta projekt.

Utöver KirunaTidningenhar jag också varit inblandad i flera bokprojekt. Jag var bland annat huvudredaktör för  Kiruna 100-årsboken, det stora bokverk om Kirunas historia, som gavs ut i samband med Kirunas 100-årsjubileum år 2000. Kirunas byar, JUKKASBOKEN, Kooperationens 100 år i Malmfälten samt Företagarna – 100 år i Kiruna, är andra exempel på böcker där jag medverkat i större omfattning.De

De fyra böckerna i serien Ögonblick i Kiruna är mina första helt egna bokprojekt. Den första boken gavs ut i december 2010, den andra i december 2012, den tredje släpptes till försäljning den 27 november 2015.Den senaste boken, Ögonblick i Kiruna 2015-2018, kom ut den 24 november 2018. Jag siktar också på att kunna göra en femte bok som enligt mina planer ska ges ut hösten 2022, då också en ny centrumkärna ska vara igång. Det vore roligt att i bokform kunna följa utvecklingen, från en i stort sett opåverkad stadskärna tills dess Kiruna har ett helt nytt centrum.