Hur bär man sig åt för att flytta en stad?

Dokumentera_omslagsbild

Hur bär man sig åt för att flytta en stad? Det är många som undrar, inte minst vi själva, vi som bor och lever i Kiruna.

Det är inte helt enkelt att svara på frågan. Trots det är vi en god bit på vägen. Redan nu har investeringar för flera miljarder gjorts i bland annat en ny elförsörjning och bygget av en ny järnväg. 2015 startade byggandet av ett nytt stadshus på platsen som ska bli vår nya centrumkärna, i Tuolluvaara öster om den nuvarande staden. I augusti 2018 togs det nya stadshuset "Kristallen" i bruk och intill är också ett nytt kulturhus klart. Detsamma gäller kvarter 1 intill Stadshuset, där det byggts 3.600 kvadratmeter lokaler för framför allt restauranger, kaféer och affärer samt 62 hyreslägenheter. Kvarteren 4, 7, 8 och 9 växer också fram snabbt just nu, liksom Scandics nya storhotell i kvarter 10, som öppnas i april detta år. Utöver detta är också byggandet av ett nytt badhus, ett polishus och ny gymnasieskola igång.

Tidplanen har under åren förskjutits framåt, men nu är målet att en ny fungerande stadskärna ska stå klar i september 2022.

Många frågor återstår dock att besvara. Hur ska vi till exempel klara av handelns flyttning av själva centrumkärnan? Alla är överens om att handeln i vårt nuvarande centrum bör flyttas så samlat som möjligt. Ingen vill ju flytta först och riskera att hamna i ett område där det ännu inte finns några kunder. Ingen vill heller bli kvar sist när kunderna börjat söka sig till Kirunas nya centrum. Planen är i alla fall att alla affärs- och tjänsteverksamheter i Kirunas nuvarande centrum ska få tillgång till sina lokaler i den nya centrumkärnan i juni 2022. Då har man tre månader på sig att färdigställa lokalerna för att i september 2022 öppna ungefär samtidigt. Vid samma tidpunkt slår alltså verksamheterna i nuvarande centrum igen. Frågan är hur man ska hantera vårt nuvarande centrum när bottenplanet på många av byggnaderna töms på butiker, men då man fortfarande kan bo i åtminstone delar av området under något eller några år år innan det är dags för rivningar. Det blir en utmaning.

Det vi säkert vet är att staden Kiruna just nu förändras i snabb takt.

Mruna och Kirunaborna. Och han var mycket angelägen om att vi genast måste starta dokumentationen av dagens Kiruna, innan det är för sent.

Men hur ska vi dokumentera stadsomvandlingen och, inte minst, hur ska vi bevara en bild av Kiruna och Kirunaborna, så som staden och dess liv ter sig i dag?

Kiruna kommuns tidigare projektchef för stadsomvandlingen, Christer Vinsa, tyckte och tycker att detta är en viktig fråga och tog under 2009 initiativet till att starta projektet Ögonblick i Kiruna, ett projekt med syftet att i bild skildra KiJag fick uppdraget att genomföra denna dokumentation, där också LKAB ingick som samarbetspartner. Och det skulle visa sig bli det roligaste uppdrag jag hittills haft i mitt yrkesliv. Från den 7 juli 2009 till och med den Dokumentera_Kirunabobild6 juli 2010 fotograferade jag Kiruna och Kirunaborna såväl till vardags som till fest, på arbetet och på fritiden. Och så förstås alla de projekt som på något sätt innebär att staden förändras.

När det första projektåret var slut hade jag levererat totalt 2.075 bilder med sammanlagt 154 sidor bildtexter, ett material som förhoppningsvis ska vara till glädje för kommande generationer.

Ganska tidigt i projektet beslutade jag också att göra en fotobok med projektbilderna som grund, inte minst därför att jag hela tiden möttes av frågan: var kommer vi att kunna se de här bilderna? Det fanns helt enkelt ett behov och det försökte jag fylla med en bok som fick samma namn som projektet, Ögonblick i Kiruna 2009 - 2010  – läs mer om den under fliken ”Om den första boken”.

Dokumentera_dammbyggetEtt annat beslut jag tog efter den första boken var att fortsätta denna dokumentation. Jag har insett att det är en unik möjlighet att fånga ett samhälle som de kommande åren kommer att förändras kraftigt, och att många av de motiv jag fångar i dag inte kommer att finnas kvar länge till. Vid sidan av mina andra jobb som frilansjournalist och fotograf tänker jag helt enkelt förbli stadsflytt-fotograf resten av mitt liv.

Därför har jag också startat denna hemsida. Bilder från det första projektåret finns alltså i boken Ögonblick i Kiruna 2009–2010 och en del av dem visar jag på denna hemsida.I december 2012 gav jag ut en andra bok, Ögonblick i Kiruna 2010-2012 och i december 2015 släppte jag min tredje bok, Ögonblick i Kiruna 2012-2015. Det har utvecklats till att bli en bokserie som hösten 2018 kompletterades med en fjärde bok, Ögonblick i Kiruna 2015-2018.

Totalt har jag hittills samlat på mig närmare 12.000 bilder med bildtexter i arkivet för detta projekt. Dessutom fortsätter jag min dokumentation, de närmaste åren väntar fortsätter de stora förändringarna och jag hoppas förstås att kunna följa stadsomvandlingen, åtminstone tills dess Kiruna har en ny fungerande stadskärna, vilket alltså blir i september 2022. Då är planen att i november ge ut en femte bok om stadsomvandlingen, Ögonblick i Kiruna 2018-2022. Tills dess kan du följa mitt fortsatta arbete på denna hemsida. 

Kjell Törmä