Ögonblick i Kiruna 2015-2018

 

  000_Nyaboken_4

Den fjärde boken med Ögonblick i Kiruna innehåller bilder jag tagit under perioden 2015-2018. Denna bok har tydligt präglats av stadsomvandlingen, som blir allt tydligare för oss Kirunabor. Inte minst blev den det under 2017, då de första husflyttningarna genomfördes. Och så har ju vårt nya stadshus byggts klart. Men precis som i de tidigare böckerna har jag också mött och fotograferat många Kirunabor och tillsammans hoppas jag att bilderna i boken ska ge en intressant och trevlig upplevelse.

Ögonblick i Kiruna 2015-2018 släpptes till försäljning den 24 november 2018. Den är precis som de tidigare böckerna i formatet liggande A 4. Boken är trådbunden med hårda pärmar och boksidorna är i ett fint 150 grams papper. Den senaste boken har 200 sidor med sammanlagt drygt 400 bilder. Här följer några av uppslagen i  boken.

 

00_Bok 4 uppslag_1

 

 00_Bok 4 uppslag_2

 

 00_Bok 4 uppslag_3

 

00_Bok 4 uppslag_4

 

00_Bok 4 uppslag_5

 

00_Bok 4 uppslag_6

 

00_Bok 4 uppslag_7

 

00_Bok 4 uppslag_8

 

00_Bok 4 uppslag_9

 

00_Bok 4 uppslag_10