ÖGONBLICK I KIRUNA 2018 - 2022

 

Kjell_fotobok 5_omslag

De senaste fyra åren har varit de mest dramatiska sedan stadsomvandlingens start för snart 20 år sedan. Vårt gamla stadshus är jämnat med marken och hus för hus töms på hyresgäster i det som varit Kirunas centrum. Samtidigt har det byggts nytt i rasande fart öster om den nuvarande staden. Och detta samtidigt som vi alla påverkats av Coronapandemin med social distans, munskydd och handsprit. Det har förstås också påverkat min dokumentation. Det har inte varit lika lätt att ta sig in på arbetsplatser. I stället har jag fått koncentrera mitt fotograferande på samhället i stort.

Nåväl, nu är Ögonblick i Kiruna 2018-2022 klar. Den är liksom tidigare böcker i formatet liggande A 4. Boken är trådbunden med hårda pärmar och boksidorna är i ett fint 150 grams papper. Den nya boken är på 200 sidor med sammanlagt 453 bilder, där jag försökt spegla de senaste fyra åren.

Här nedan några uppslag från Ögonblick i Kiruna 2018-2022.
Om du är intresserad av att beställa/köpa boken klicka här.

 

Bokuppslag_18-22_02

 

 Bokuppslag_18-22_01

Bokuppslag_18-22_03

Bokuppslag_18-22_04

Bokuppslag_18-22_05

Bokuppslag_18-22_06

Bokuppslag_18-22_07

Bokuppslag_18-22_08

Bokuppslag_18-22_09

Bokuppslag_18-22_10