Hur bär man sig åt för att flytta en stad?

Dokumentera_omslagsbild

Hur bär man sig åt för att flytta en stad? Det är många som undrar, inte minst vi själva, vi som bor och lever i Kiruna.

Det är inte helt enkelt att svara på frågan. Trots det är vi en god bit på vägen. Redan nu har investeringar för flera miljarder gjorts i bland annat en ny elförsörjning och bygget av en ny järnväg. 2015 startade byggandet av ett nytt stadshus på platsen som ska bli vår nya centrumkärna, i Tuolluvaara öster om den nuvarande staden. Inflyttningen i Kirunas nya stadshus är igång och intill har också ett nytt kulturhus/Folkets Hus börjat byggas. För det tio kvarter som ligger närmast kring det nya Stadshuset är också planerna långt gångna i de flesta fall och i det som kallas kvarter 1 har också bygget startat, ett kvarter där Kirunabostäder låter bygga 62 lägenheter och sammanlagt cirka 3.600 kvadratmeter lokaler. Tidplanen har under åren förskjutits framåt, men nu är målet att en ny fungerande stadskärna ska stå klar i september 2022.

Många frågor återstår dock att besvara. Hur ska vi till exempel klara av handelns flyttning av själva centrumkärnan? Alla är överens om att handeln i vårt nuvarande centrum bör flyttas så samlat som möjligt. Ingen vill ju flytta först och riskera att hamna i ett område där det ännu inte finns några kunder. Ingen vill heller bli kvar sist när kunderna börjat söka sig till Kirunas nya centrum. Och vad händer med vårt nuvarande centrum när bottenplanet på många av byggnaderna töms på butiker, men då man fortfarande kan bo i området under flera år innan det är dags för rivningar?

Det vi säkert vet är att staden Kiruna just nu förändras i snabb takt.

Men hur ska vi dokumentera stadsomvandlingen och, inte minst, hur ska vi bevara en bild av Kiruna och Kirunaborna, så som staden och dess liv ter sig i dag?
Kiruna kommuns tidigare projektchef för stadsomvandlingen, Christer Vinsa, tyckte och tycker att detta är en viktig fråga och tog under 2009 initiativet till att starta projektet Ögonblick i Kiruna, ett projekt med syftet att i bild skildra Kiruna och Kirunaborna. Och han var mycket angelägen om att vi genast måste starta dokumentationen av dagens Kiruna, innan det är för sent.

Jag fick uppdraget att genomföra denna dokumentation, där också LKAB ingick som samarbetspartner. Och det skulle visa sig bli det roligaste uppdrag jag hittills haft i mitt yrkesliv. Från den 7 juli 2009 till och med den Dokumentera_Kirunabobild6 juli 2010 fotograferade jag Kiruna och Kirunaborna såväl till vardags som till fest, på arbetet och på fritiden. Och så förstås alla de projekt som på något sätt innebär att staden förändras.

När det första projektåret var slut hade jag levererat totalt 2.075 bilder med sammanlagt 154 sidor bildtexter, ett material som förhoppningsvis ska vara till glädje för kommande generationer.

Ganska tidigt i projektet beslutade jag också att göra en fotobok med projektbilderna som grund, inte minst därför att jag hela tiden möttes av frågan: var kommer vi att kunna se de här bilderna? Det fanns helt enkelt ett behov och det försökte jag fylla med en bok som fick samma namn som projektet, Ögonblick i Kiruna 2009 - 2010  – läs mer om den under fliken ”Om den första boken”.

Dokumentera_dammbyggetEtt annat beslut jag tog efter den första boken var att fortsätta denna dokumentation. Jag har insett att det är en unik möjlighet att fånga ett samhälle som de kommande åren kommer att förändras kraftigt, och att många av de motiv jag fångar i dag inte kommer att finnas kvar länge till. Vid sidan av mina andra jobb som frilansjournalist och fotograf tänker jag helt enkelt förbli stadsflytt-fotograf resten av mitt liv.

Därför har jag också startat denna hemsida. Bilder från det första projektåret finns alltså i boken Ögonblick i Kiruna 2009 – 2010 och en del av dem visar jag på denna hemsida.I december 2012 gav jag ut en andra bok, Ögonblick i Kiruna 2010-2012 och i december 2015 släppte jag min tredje bok, Ögonblick i Kiruna 2012-2015. Det har utvecklats till att bli en bokserie som denna höst kompletteras med en fjärde bok. Ögonblick i Kiruna 2015-2018 är just nu på väg att tryckas och den släpps till försäljning den 24 november..

Dessutom fortsätter jag min dokumentation, de närmaste åren väntar fortsätter de stora förändringarna och jag hoppas förstås att kunna följa stadsomvandlingen, åtminstone tills dess Kiruna har en ny fungerande stadskärna, vilket alltså enligt nuvarande planer är 2022. Du kan också följa mitt fortsatta arbete på denna hemsida. 

Kjell Törmä